Automatizácia
a synchronizácia dát

/h2>

Zautomatizuje si svoje dáta bez zbytočného manuálneho alebo komplikovaného exportu a importu. Pre internetový obchod, ktorý predáva výrobky z dreva sme prepojili fakturačný systém spolu s online skladovým a účtovným systémom, ktorý priamo komunikuje s klientovým E-shopom. Vďaka našej platforme Softygon sa doklady prenášajú medzi oboma systemami plne automaticky.

Realizácia pre klienta obsahovala::

  • Prepojenie fakturačného systému na online účtovný softvér.
  • Nasadenie Softygon platformy pre synchronizáciu e-shopu a účtovného systému.
  • Nastavenie automatickej synchronizácie faktúr

Softygon VisionFlow

Prínos VisionFlow automatizácie:

  • Reálny prehľad stavu na sklade dostupný aj cez mobilnú aplikáciu.
  • Zrýchlenie objednávok pre príjem na sklad
  • Možnosť rozšírenia pre VisionFlow